Vemakas.nl -  Een leven lang kweekplezier!
Locatie: » Vemakas » Garantie

Garantiebepalingen voor automatiseringsartikelen

De meeste accessoires hebben een garantie op verkeerde materialen of foutieve assemblage gedurende één jaar na de datum van aankoop. Onze garantie beperkt zich tot gratis reparatie of vervanging van foutieve onderdelen. Het apparaat of onderdeel dient hiertoe binnen 14 dagen na constatering van het gebrek franco aan ons te worden opgestuurd.

Vemakas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen welke uit het defect voortkomen. Er wordt geen garantie gegeven indien een defect het gevolg is van onoordeelkundige montage of gebruik.

Garantiebepalingen voor broeikassen

Alle onderdelen, welke binnen 14 dagen na levering in het bouwpakket ontbreken, zullen kosteloos door ons worden nagezonden. De wijze van verzending is te onzer keuze.

Alle kassen worden met een duidelijke, Hollandse, opbouwinstructie geleverd.

Eventueel foutief geconstrueerde delen worden ook weer bij constatering binnen 14 dagen na aflevering tegen de juiste onderdelen omgeruild of nagezonden.

De aluminium constructiedelen worden door Vemakas gegarandeerd voor ten minste 10 jaar.

Dat uw kasje vele malen langer meegaat, laat zich uit deze garantietermijn gemakkelijk aflezen.

Het verdient evenwel aanbeveling uw kasje en e.v. gewassen te verzekeren tegen stormschade, daar glasbreuk niet onder de garantiebepalingen valt en dus nimmer door Vemakas wordt vergoed.

 

 
Design and hosting by: Teknologic Internet Solutions